act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Новите стандартни договорни клаузи - Голямата промяна в трансферите на лични данни от и към ЕС

Новите стандартни договорни клаузи - Голямата промяна в трансферите на лични данни от и към ЕС

На 30.06.2021 г. в "SOHO" се състоя съвместно събитие на Data Owl и KDBM Premium Legal Services на тема: "Новите стандартни договорни клаузи - Голямата промяна в трансферите на лични данни от и към ЕС", лектори бяха адв. Жулиета Мандажиева и адв. Димитър Калдамуков. Дадоха се отговори на актуални въпроси по темата, които обхващат обмена на данни с трети държави, разпределяне на отговорността и какво променят стандартните договорни клаузи в трансферите на данни. Дискусията се проведе при засилен интерес от страна на професионалисти в сферата на личните данни, юристи, адвокати, клиенти и партньори на кантората.
През есента се очаква да се проведат още събития, свързани с личните данни. #KDBM #Premium #Legal #Services #dataprotection

Published on Jul 01, 2021

Filled under News

About the author

Zhulieta Mandazhieva

I am passionate about technology law, data protection, and financial and payment services. I advise software developers and their clients (not at the same time) on IP, data protection, and commercial matters when negotiating a contract. My typical projects are in IT outsourcing, technology services, and the law of the platforms (including consumer, business, and competition law).

Read more