act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Възможност за малки и средни предприятия

От началото на януари 2022 г. стартира дейността на новия Фонд за малки и средни предприятия, съвместна инициатива на Европейската комисия и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост. Бюджетът на Фонда е 47 млн. евро.

Фондът предлага ваучери на малките и средни предприятия, намиращи се в рамките на Европейския съюз, с които цели да ги подпомогне да защитят своите права на интелектуална собственост.

Ваучерите ще се предлагат за периода 2022-2024 г. и обхващат:

  • възстановяване на 90% от таксите за услугите IP Scan, свързани с оценка на нуждите от интелектуална собственост на предприятията, кандидатстващи за финансиране, при отчитане на иновационния потенциал на техните нематериални активи;

  • възстановяване на 75% от таксите, платени на ведомствата за интелектуална собственост (национални ведомства, като Патентното ведомство например, както и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост, Ведомството на Бенелюкс за интелектуална собственост) за регистрация на търговски марки и промишлен дизайн;

  • възстановяване на 50% от таксите, платени на Световната организация за интелектуална собственост, за придобиване на международна закрила на търговски марки и промишлен дизайн;

  • възстановяване на 50% от таксите, платени през 2022 г. на националните патентни ведомства за патенти;

  • от 2023 г. ще могат да бъдат покрити и разходите за допълнителни услуги, например частично възстановяване на разходите за проучване на състоянието на техниката за целите на подаването на патентна заявка и т.н.).

Ако имате интерес, то не пропускайте специалната сесия, посветена на фонда, която е предвидена за 11 февруари 2022 г.

Ако имате нужда от съдействие във връзка с някоя от горепосочените възможности, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Jan 31, 2022

Filled under News