act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Стандартни договорни клаузи и трансатлантическата рамка за защита на личните данни между ЕС и САЩ

Стандартни договорни клаузи
В резултат на приемането на новите стандартни договорни клаузи („СДК“) за трансфер на лични данни към трети държави през изминалата година, сключените договори въз основа на предходната редакция на СДК са с ограничено действие – до 27 декември 2022 г.

До изтичането на срока остават малко повече от два месеца, съответно администраторите и обработващите, които осъществяват трансфер на данни към трети държави, следва да уредят отношенията си със своите контрагенти по реда на обновените СДК.

Трансатлантическа рамка за защита на личните данни
Европейският съюз („ЕС“) и Съединените американски щати („САЩ“) през пролетта обявиха, че са постигнали принципно съгласие по новата трансатлантическа рамка за защита на личните данни, която има за цел да насърчи трансатлантическите потоци от лични данни.

В резултат на преговорите, в края на миналата седмица президентът на САЩ подписа заповед, с която се ограничава възможността на американските агенции за национална сигурност да имат достъп до лична информация на граждани в рамките на споразумението за обмен на данни с Европейския съюз.

Актът предвижда и създаването на орган, който да контролира получаването на достъп и използването на информация от европейски и американски граждани, който може да бъде сезиран от гражданите по специален ред.

Рамката следва да осигури предсказуемост и надеждност на потоците от данни, което от своя страна да стимулира иновациите и растежа.

Предстои транспониране на приетите от страна на САЩ правила в правото на Европейския съюз и вътрешните нормативни актове на държавите-членки, като се очаква процесът да приключи през месец март 2023 година.

Оставаме на разположение, в случай че имате нужда от по-подробна консултация във връзка с трансфера на лични данни в трети държави или обновените стандартни договорни клаузи – mandazhieva@kdbmlaw.com или radenovski@kdbmlaw.com.

Published on Oct 24, 2022

Filled under News

About the author

Alexander Radenovski

Being in my 5th year in school I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more