act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Нови противоепидемични мерки за работодателите в София

В случай че сте работодател, ето какво ново трябва да знаете за новоприетите противоепидемични мерки:

На 02.08.2022 г. бе приета Заповед от Столична регионална здравна инспекция във връзка с покачващия се брой случаи от COVID-19 (Заповедта), с която се въвеждат някои изисквания, които следва да се доведат до знанието на служителите.

От утре, 04.08.2022 г., в рамките на 30-дневен срок, в сила влизат предвидените за територията на област София мерки, като на уебсайта на Столична регионална здравна инспекция е публично достъпна Заповедта, издадена от нейния директор.

Въпросните мерки за ограничаване на ръста на заболеваемостта включват:

  • Дезинфекция и проветряване;
  • Недопускане на потенциално заразени служители до работните им места;
  • Инструктаж на служителите относно необходимата хигиена и организация на работните места, която да осигурява минимум 1,5 м. разстояние между полагащите труд или при невъзможност - осигуряване, носене и стриктно следене за носене на защитна маска.

Информацията може да се представи на служителите в писмена, устна или онлайн (подходящ комуникационен канал) форма. Предвид това, препоръчваме изготвяне на кратък писмен инструктаж, който да бъде изпратен до служителите с:

  • Информация за новата заповед;
  • Инструкции за хигиена (миене на ръце, дистанция и др.);
  • Информация, че работодателят е задължен да не допуска потенциално заразени служители до работните им места, както и да организира и следи за дезинфекция и проветряване.

Следва да се помисли организационно и за осигуряване на необходимата дистанция, както и за снабдяване с дезинфектанти.

В Заповедта отново се препоръчва, при възможност, работодателите да създадат подходящи условия за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или като алтернативен вариант, работно време с променливи граници или работа на смени.

Предвижда се и възможност противоепидемичните мерки да се променят в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Оставаме на разположение, в случай че имате нужда от по-подробна консултация за последиците от въведените противоепидемични мерки - office@kdbmlaw.com.

Published on Aug 03, 2022

Filled under Publications