act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Как да подпишa търговски договор, когато имам квалифициран електронен подпис, а другата страна - не?

Ако сте един от хората, задавали си въпроса как могат да оптимизират документооборота си насред полу-дигиталната ни, полу-аналогова работна обстановка, то този материал е за вас.

Тази статия ще ви помогне да разберете:

  • Защо не можете да използвате комбинация между квалифициран електронен подпис (КЕП) и саморъчен подпис при подписването на конкретен документ?

  • Как все пак бихте могли да използвате КЕП дори и когато човекът, с когото подписвате, няма електронен подпис?

  • Какви други, по-елегантни начини за оптимизиране на документооборота ви съществуват?

Да започнем от лошите новини - не, не бихте могли да използвате комбинация от саморъчен подпис и квалифициран електронен подпис (КЕП) при подписването на конкретен документ. Но има как да се въведат правила както за “миксирано”, така и за изцяло дигитално подписване, в който случай дори КЕП не би бил необходим.

Причината да не можете е, че КЕП, въпреки правната си сила, изравнена с тази на саморъчния подпис (повече за това по-долу), е електронен сертификат, приложим единствено и само в хипотезата на подписване на електронни изявления.

По-конкретно и специално за любителите на законовите формулировки, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), електронното изявление е „словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията“ (чл. 2, ал. 1 ЗЕДЕУУ).

Следователно, всяко едно изявление, чиято форма не е цифрова, не би се счело за електронно такова и не би могло да се подпише чрез електронен подпис. Саморъчният подпис пък, по самото си естество, предполага физическото съществуване на изявлението под формата на хартиен документ.

Имайте предвид и че саморъчният подпис е приравнен на КЕП (чл. 13 ЗЕДЕУУ) само що се отнася до доказателствената им стойност във връзка с породените правоотношения, а не до възможността двата вида подпис да се използват взаимозаменяемо в рамките на един документ.

Доколкото може да сте обмисляли принтирането на електронен документ, подписан с КЕП, и последващото му саморъчно подписване от другата страна, то за съжаление и тези ви намерения ще бъдат попарени. Правната сила на електронното изявление като такова е неразривно свързана с цифровата му форма. Тоест, принтираното копие на договора не би имало правната сила на дигиталния оригинал и, следователно, не би могло да служи като основа за встъпване в правни отношения.

Но ето ги и добрите новини! В този случай те са под формата на конкретни действия, които можете да предприемете:

Първото нещо, което бихте могли да въведете, е клауза, в рамките на конкретните договори, позволяваща паралелното съществуване на електронна и хартиена версия на документа. Изключително важно е съдържанието им да е напълно идентично. По-конкретно, клаузата би могла да съдържа възможността вие да изпращате подписания чрез КЕП договор по имейл, докато другата страна, вашият съконтрахент, да следва да изпрати хартиената и подписана версия по куриер. Този похват е известен като counterparts clause при търговските сделки.

Но може би най-елегантен и практичен начин за оптимизиране на документооборота ви в такъв случай би било използването на някоя от вече съществуващите услуги за дигитално подписване на документи (които в същината си представляват усъвършенстван електронен подпис). Аdobe Acrobat позволява подобна двустранна верификация, както и специализирани услуги като DocuSign. В този случай КЕП не е нужен, а самата платформа ще може да ви служи и като дигитален архив на сключените споразумения.

Горното не представлява правен съвет!

Ако имате допълнителни въпроси, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Filled under Publications