act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Какво се случва с крипто регулацията в ЕС?

В началото на тази седмица, Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) на Европейския парламент (ЕП) прие своя окончателен доклад относно предложението за регулация на пазарите за крипто активи (по-разпознаваемо под съкращението MiCA, от Markets in Crypto-assets). Темата, добила най-широка публичност след гласуването, е свързана с дадената на евродепутатите възможност да изберат измежду две противоречащи си разпоредби, насочени към екологичния отпечатък на добива на крипто активи.

В настоящата статия ще разгледаме следните въпроси:

  • Каква е ролята на парламентарните комисии?
  • Какво се случи по време на гласуването?
  • Какво предстои?

Каква е ролята на комисиите в ЕП?

Преди да преминем към разглеждането на конкретните решения и техните последици, е необходимо да разясним контекста. Комисиите в ЕП имат изключително ключова роля, тъй като това е мястото, където реално се обсъждат и се взимат решенията в пленарната зала. Пленарната зала, от своя страна, не е разделена на национален принцип, а на политически, което ще рече, че и разпределението на местата в парламентарните комисии трябва да отразява разпределението на политическите сили. На практика това означава, че се формира "мини парламент" в рамките на всяка една комисия.

Пълният списък с комисиите в ЕП можете да видите тук, но една от най-ключовите по отношение на MiCA се явява Комисията на Европейския парламент по икономически и парични въпроси, която отговаря за „регулирането на финансовите услуги, свободното движение на капитали и плащания, данъчното облагане и политиките на конкуренция, надзора на Европейската централна банка и международните финансова система“. Именно докладът на ECON е и обект на настоящата статия.

Какво трябва да знаем за гласуванията?

Сред най-ключовите моменти от гласуването в понеделник беше приемането на предложението на докладчика Стефан Бергер (ЕНП, Германия) в проекта на MiCA на ЕП да не се включат дейности за добив на крипто активи, които имат значителен негативен ефект върху изменението на климата. Вместо това, тази версия на текста предвиди включването им в Таксономията на ЕС за устойчиви дейности, която от 2025 г. да обхване и крипто активите.

Отхвърлено беше конкуриращото се с горното изменение (широко циркулирано като crypto ban в социалните мрежи), призоваващо към въвеждане на минимални стандарти за екологична устойчивост за всички крипто активи, използващи конкретни механизми за валидиране (т.нар. Proof of Work). Приемането на тази версия на разпоредбата щеше да задължи доставчиците на услуги за крипто активи да имат план за поетапно прекратяване на дейностите си, свързани с крипто активи, които не спазват минималните стандарти за екологична устойчивост.

ECON също така гласува и подкрепата си за влизането в тристранни преговори - неформалните преговори, които се провеждат между ЕП, Европейската Комисия (ЕК) и Съвета на ЕС (СЕС) с цел уеднаквяване на позициите на трите институции и финализирането на обща версия на MiCA.

Следващи стъпки

Дори и парламентарната комисия да е взела решение за започване на тристранни преговори, за да има действие, това решение следва да бъде обявено публично по време на следващото пленарно заседание на ЕП, което ще се проведе на 23 март.

„Обявено“ в случая означава, че информацията се споделя с останалата част от ЕП, но не се изисква гласуване, освен ако мнозинството от членовете на ЕП не поискат писмено да има такова.

След приключване на тристранните преговори (които нямат определен краен срок), пленарната зала ще трябва да подпише окончателното споразумение, постигнато между ЕП, ЕК и СЕС, на база на което ще бъде приета финалната весия на MiCA.

Продължаваме да следим с интерес развитието на крипто регулациите и ще ви информираме за предстоящите ключови моменти. Ако имате конкретни въпроси, то можете да ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Mar 18, 2022

Filled under Publications