act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Новите противоепидемични мерки — какво трябва да знаете?

На 14.07.2022 г. се прие актуализиран Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 (Плана), в който се определиха 4 етапа, в които може да се намира определена територия спрямо заболеваемостта в нея. Съгласно Плана и Закона за здравето, компетентни да въвеждат предвидените мерки са министъра на здравеопазването, в рамките на страната или отделни области, или директора на съответната регионална здравна инспекция за територията на отделна област.

От 19.07.2022 г. в сила влизат предвидените за етап 1 мерки в областите София-град, Варна, Бургас, Добрич, Враца и Перник. На уебсайта на Столична регионална здравна инспекция е публикувана заповедта на нейния директор, като според нея въведените за срок от 30 дни мерки включват:

  • Задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, Център за спешна медицинска помощ, Столична регионална здравна инспекция, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики и дрогерии;

  • Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м.;

  • Хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване;

  • Работа от разстояние (надомна), при възможност;

  • Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести;

  • Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Препоръчително за работодателите е да направят преценка има ли възможност за работа от разстояние, като предприетите мерки следва надлежно да се оформят и инкорпорират в определена за тези цели заповед. Тя би имала за цел освен въвеждане на противоепидемични мерки на работното място да се установи и принципната възможност за работа от разстояние за определени длъжности в зависимост от естеството на трудовата функция.

За преминаването към такава следва да се оформи и подпише допълнително споразумение между страните по трудовото правоотношение, доколкото към момента не е обявено извънредно положение/извънредна епидемиологична обстановка.

Служителите, които ще продължат да работят присъствено, следва да спазват въведените изисквания за хигиена, дезинфекция и спазване на дистанция.

Предвижда се и възможност противоепидемичните мерки да се променят в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

На разположение сме, в случай че имате нужда от по-подробна консултация за последиците от въведените противоепидемични мерки - пишете ни на office@kdbmlaw.com.

Published on Jul 19, 2022

Filled under Publications

About the author

Alexander Radenovski

I admit that I am hungry for law. Currently I am involved in KDBM's corporate law and litigation practice helping senior lawyers to solve some of the conundrums that clients present.

Read more