act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Нощен труд – какво трябва да знаят работодателите

При полагане на нощен труд от служителите са налице няколко законови специфики, които всеки работодател трябва да знае. В случай че Ваши служители полагат нощен труд или желаете да въведете полагането на такъв, следва да съобразите:

 • Какво представлява нощният труд и какви са законовите ограничения?

 • Какви са задълженията на работодателите при полагане на нощен труд от техни служители?

I. Какво представлява нощният труд и какви са законовите ограничения?

Нощният труд е труд, положен в периода на денонощието от 22:00 ч. до 06:00 ч. Ако говорим за труд от служители, ненавършили 16-годишна възраст, нощен е трудът полаган между 20:00 ч. и 06:00 ч.

Нормалната продължителност на работното време при полагане на нощен труд в 5-дневна работна седмица е до 7 часа (за разлика от дневния труд, където нормата е 8 часа). Следователно и седмичната нормална продължителност на работното време е до 35 часа (за разлика от обичайната – 40 часа).

Важно е да се изтъкне и че за служител, полагащ нощен труд, се счита всеки служител, в чието редовно работно време се включват най-малко три часа нощен труд, както и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд.

В някои случаи законът забранява полагането на нощен труд, а именно :

 • работници и служители, ненавършили 18-годишна възраст;

 • бременни служители и служители в напреднал етап на лечение ин-витро;

 • майки на деца под 6-годишна възраст и майки, които се грижат за деца с увреждания (освен с наличие на тяхното писмено съгласие);

 • трудоустроени служители, освен с тяхното писмено съгласие и при условие, че това няма да се отрази неблагоприятно на здравословното им състояние.

Налице са и законови ограничения за продължителността на извънредния труд, като същият не може да надвишава:

 • 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;

 • 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;

 • 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

II. Какви са задълженията на работодателите при полагане на нощен труд?

Полагането на нощен труд от служителите води до възникването на допълнителни задължения за работодателите. Основните сред тях, водещи до разходи за работодателя, са:

 • Работодателят е длъжен да заплаща нощния труд според изискванията на Кодекса на труда – съгласно уговореното по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени от Министерския съвет.

 • Работодателят следва да осигурява на работниците и служителите безплатна храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

 • Налице е и изискване за поемане на разходите за предварителен медицински преглед на служителите, които ще полагат нощен труд. Законът изисква и извършването на периодични медицински прегледи на служителите, като не е изрично уредено, че и те следва да се поемат от работодателя.

Наред с това, работодателят:

 • Следва да е в готовност при поискване да представи на "Инспекция по труда" информация за броя служители, полагащи нощен труд, отработените от тях нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 • В случай че здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, работодателят следва да премести служителя на подходяща дневна работа или служителят да бъде трудоустроен.

Тази статия е с цел да информира, не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност. Ако имате въпроси, свързани с темата, то ни пишете на office@kdbmlaw.com.

Published on Jul 04, 2022

Filled under Publications