act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Предстоят нови правила относно устойчивите финанси

От началото на август 2022 година влизат в сила европейските регулации относно устойчивите финанси и вземане предвид на рисковете за устойчивост и факторите на устойчивост в дейността на инвестиционни посредници (вкл. кредитните институции) при даване на инвестиционен съвет и управление на портфейл, управляващи дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

За инвестиционни посредници (вкл. кредитните институции и допълнителните дейности на управляващите дружества) при даване на инвестиционен съвет и управление на портфейл лица промените се въвеждат с променения Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.

За останалите - с промени в Наредба 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, както и промени в Делегиран регламент (ЕС) № 2013/231.

Какво означава това на практика?

Поднадзорните лица следва да приведат дейността си в съответствие с нормативните разпоредби - основните промени ще залегнат във вътрешната организация и правилата за конфликт на интереси, както и анкетните карти/преддоговорната информация за клиенти, политиката за оценка за уместност.

От 2023 година предстои надграждане на ESG регулацията и за публичните компании и големите работодатели - нефинансови дружества.

Имате въпроси или нужда от съдействие?

От KDBMLaw с удоволствие ще ви съдействаме с повече информация или организация на отчетността и актуализацията на документите ви. Пишете ни на office@kdbmlaw.com.

Published on Jul 29, 2022

Filled under Publications

About the author

Ivana Bliznakova

I am working in the fields of regulatory finance, licensing procedures, private placements, public listings/de-listings, corporate finance, due diligence, energy and M&A transactions. Among my strongest sectors of expertise are compliance advice on regulatory issues (MiFID, PSD, AML inclusive), project finance, and commercial agreements.

Read more