act legal covers most of the largest European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanParisPragueSofiaViennaWarsaw

Whistleblower Directive – какви са задълженията на работодателите?

Ако сте един от работодателите, които са разбрали за предстоящото транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 в българския правен мир, но не сте напълно наясно какво следва оттам насетне, то тази статия е точно за вас.

Тази статия ще ви помогне да разберете:

  • Какво представлява Директивата за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС (също така известна като Whistleblower Directive)?

  • Какви са изискванията към работодателите с 50 или повече от 50 служители?

Целта на предложената от Европейската комисия нова Директива е да гарантира адекватна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, чрез създаването на обща, стабилна и ясна законодателна рамка на ниво Европейски съюз.

Това може да бъде постигнато чрез осигуряването на надежден и конфиденциален начин да се съобщи за нередности в частния и публичния сектор, както и ограничаването на потенциалните негативни последици от съобщаването на подобна чувствителна информация.

Ето защо Директивата предвижда три вида подаване на сигнали за нередности:

  • Вътрешно – докладване за съответните нарушения в рамките на предприятието;

  • Външно – докладване за нарушение директно до компетентните органи;

  • Публично – съобщаване на информацията директно на обществеността (медия/форум/сайт).

Новите промени по всяка вероятност ще доведат и до ревизия на вътрешните правила на работодателите, като в тях ще трябва да се отразят защитните механизми, предвидени за сигнализиращите, начините за подаване на сигнал и стъпките, които следва да се предприемат на всеки етап. В този смисъл именно работодателите ще имат задължение да изготвят правила, по които ще се случва сигнализирането в тяхното предприятие.

Компаниите с над 50 служители ще трябва да създадат необходимата организация (вътрешна или чрез външен консултант) по такъв начин, който да обезпечава в максимална степен защитата на сигнализиращите, тяхната анонимност, законосъобразното обработване на сигналите, евентуалното им пренасочване към компетентните органи, както и защитата правата на всички участници в тази процедура.

Несъмнено транспонирането на Директивата ще постави стабилна основа за намаляване на незаконните практики както в публичния, така и в частния сектор. Практическата ефективност и изпълнение обаче ще зависят най-вече от бизнеса и публичните органи.

Това резюме по темата е с актуалност към 14.12.2021 г. има за цел да информира и не представлява правен съвет или изчерпателен преглед на всички направени изводи.

Пишете ни на office@kdbmlaw.com, ако имате конкретни въпроси или нужда от правно съдействие!

Published on Dec 14, 2021

Filled under Publications